www.eprace.edu.pl » franchising » spis treści

Franchising jako jeden z procesów globalizacji1. Wstęp2. Zależność i zarządzanie w grupie kapitałowej

 2.1. Pojęcie zależności w grupie kapitałowej

 2.2. Zarządzanie w grupie kapitałowej3. Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowej

 3.1. Funkcje zarządzania ludźmi

 3.2. Realizacja zarządzania ludźmi w spółce dominującej

 3.3. Realizacja zarządzania ludźmi w spółce zależnej

 3.4. Praktyka realizowania procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania ludźmi4. Znaczenie kanałów dystrybucji w gospodarce rynkowej

 4.1. Istota i znaczenie dystrybucji w przepływie towarów i usług

 4.2. Rodzaje kanałów dystrybucji

 4.3. Kanały dystrybucji zintegrowane pionowo5. Istota i znaczenie franchisingu w procesie globalizacji

 5.1. Pojęcie globalizacji

 5.2. Wpływ globalizacji na gospodarkę

 5.3. Rys historyczny franchisingu

 5.4. Istota franchisingu

 5.5. Formy i typy franchisingu

 5.6. Źródła finansowania franchisingu

 5.7. Korzyści z franchisingu jako formy prowadzenia działalności gospodarczej6. Franchising w Polsce

 6.1. Rozwój franchisingu w okresie transformacji

 6.2. Przykład franchisingu w Polsce7. Podsumowanie8. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.