www.eprace.edu.pl » franchising » Istota i znaczenie franchisingu w procesie globalizacji » Korzyści z franchisingu jako formy prowadzenia działalności gospodarczej

Korzyści z franchisingu jako formy prowadzenia działalności gospodarczej

Obecnie franchising stał się akceptowanym i integralnym sposobem prowadzenia interesów, na poziomie krajowym, jak i również w skali całego świata. Należy zwrócić uwagę na to, że franchising przynosi inne korzyści firmie macierzystej, inne zaś użytkownikowi. Wiele korzyści wynika z samej istoty franchisingu.

Walory franchisigu rozkładają się różnie w zależności od tego, kogo i czego dotyczą, ich charakter jest zindywidualizowany, czyli każda ze stron osobno jak i razem, mogą odczuwać korzystne efekty korzystania z tej formy gospodarowania. Nie wyklucza to sytuacji, w której tylko jedna ze tron odnosi korzyści, druga bądź inne partycypują w stratach. Główna zaleta franchisingu uwidoczniona jest w technice, obrotu gospodarczego, w możliwości angażowania kapitałów wielu osób, których fundusze są niewykorzystane lub niewystarczające do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej na odpowiednim poziomie, bądź w określonej branży. 82

Użytkownik czerpie z franchisingu następujące korzyści: 83

 1. Brak podstawowej i specjalistycznej wiedzy, a także doświadczenia użytkownika jest korygowany przez szkolenie i trening oraz pomoc firmy macierzystej. Użytkownik jest właścicielem firmy, pozostaje niezależny w ramach podpisanej umowy.

 2. Nowa otwierana firma dziedziczy reputację, markę i korzyści wypracowane przez firmę macierzystą.

 3. Utworzenie firmy opartej na umowie franchisingowej wymaga mniejszego wkładu kapitałowego, niż gdyby przedsięwzięcie było tworzone niezależnie. Włożony kapitał będzie efektywniej wykorzystany pod kierownictwem inwestującego.

 4. Użytkownik otrzymuje pomoc w:

 1. Użytkownik korzysta z działań reklamowych i marketingowych, jakie prowadzi firma macierzysta. Promocja prowadzona w skali całego kraju, na którą przeznaczone są większe środki, jest znacznie bardziej skuteczna niż prowadzona jednostkowo.

 2. Użytkownik odnosi korzyści z systemu franchisingu firmy macierzystej, korzysta z jej doświadczeń oraz z usług świadczonych przez biuro zarządzające siecią użytkowników, ma zatem do dyspozycji fachową pomoc w razie niespodziewanych trudności lub narastających problemów.

 3. Ryzyko podjęcia działalności przez użytkownika jest znacznie zredukowane, ponieważ znajduje się on pod parasolem ochronnym firmy macierzystej. Nie znaczy to jednak, że ryzyko bankructwa go nie dotyczy. Firma macierzysta z pewnością nie zagwarantuje mu sukcesu bez jego ciężkiej pracy.

 4. Użytkownik ma również korzyści z tego, że firma macierzysta prowadzi badania doskonalące swój produkt oraz działania rozwojowe skierowane na przyszłość. Otrzymuje także maksymalną ilość informacji rynkowych, które są efektem działalności marketingowej firmy macierzystej.

Oprócz znanych korzyści, jakie czerpie użytkownik z franchisingu, należy zdać sobie sprawę z następujących wad i niedogodności, które są jego udziałem. 84

Firma macierzysta ma nieco inną pozycję jako strona umowy franchisingowej. To ona jest właścicielem przedmiotu umowy i w związku z tym ona określa warunki określone w umowie.

Franchising ma dla firmy macierzystej następujące zalety: 85

Prowadzenie franchisingu stawia jednak przed firmą macierzystą następujące problemy:

 1. Po utworzeniu przedsiębiorstwa opartego na umowie franchisingowej użytkownicy bardzo szybko odczuwają potrzebę niezależności. Odnieśli sukces, ich biznes jest dobrze prowadzony i przynosi zyski. Są zdziwieni opieką firmy macierzystej, która nadal wykonuje w stosunku do nich swoje obowiązki. Użytkownicy zaś sądzą, że to jedynie oni są odpowiedzialni i mają wpływ na sukces czy porażkę przedsięwzięcia. Ta kwestia wymaga bardzo delikatnego rozważenia i umiejętnego zarządzania.

 2. Firma macierzysta tworząc sieć franchisingową bierze na siebie dodatkowe obowiązki, często musi organizować specjalne biuro zarządzające siecią.

 3. Niektórzy użytkownicy, mimo że utworzone przedsiębiorstwo jest ich własnością, nie są skłonni do ciężkiej pracy na jego rzecz. Jest to trudny problem dla firmy macierzystej, musi ona bowiem pamiętać o odrębności majątkowej i organizacyjnej użytkownika. Musi zatem stosować inne metody oddziaływania niż w odniesieniu do własnej kadry kierowniczej. Prowadzi więc politykę sugerującą możliwości wykorzystania doświadczenia i wiedzy swoich specjalistów. Jeżeli polityka ta będzie prawidłowa, użytkownicy będą we właściwy sposób korzystać z pomocy świadczonej przez firmę macierzystą.

 4. Wewnątrz sieci użytkowników mogą powstać nie dające się pogodzić zależności w relacji do firmy macierzystej.

 5. Firma macierzysta może się obawiać, że cały wysiłek, który wkłada pomagając użytkownikowi może w przyszłości zrodzić konkurenta.

 6. Firma macierzysta musi bardzo starannie przeprowadzić dobór użytkowników, tak aby mieć przekonanie, że zostały wybrane najwłaściwsze osoby.

 7. Firma macierzysta może mieć kłopoty z wyegzekwowaniem standardów identyfikujących użytkownika oraz jej znak handlowy czy markę.

 8. Może wystąpić zakłócenie komunikacji między firmą macierzystą a użytkownikiem. Użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że firma macierzysta nie jest w stanie czytać w jego myślach i będzie wiedziała tylko tyle, ile on sam jej przekaże. Jeżeli biorca płaci opłatę franchisingową zależną od osiągniętego zysku, można się spodziewać, że będzie się starał ukryć jego część.

Najczęściej spotykane zagrożenia i nieprawidłowości we franchisingu:

Zasadniczym problemem rodzącym konflikt między dwoma stronami kontraktu jest sprzeczność między traktowaniem biorcy jako części własnego przedsięwzięcia i jednocześnie jako niezależnej firmy.

Prawdą zatem jest, że franchising nie jest dobry na wszystkie interesy i działalność gospodarczą, a dość liczne spory sądowe świadczą, że forma ta może idealnie funkcjonować pod warunkiem ścisłego uzgodnienia interesów obu stron, a także ich postrzegania w myśl obowiązującego prawa i postanowień umownych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.