www.eprace.edu.pl » franchising » Istota i znaczenie franchisingu w procesie globalizacji

Istota i znaczenie franchisingu w procesie globalizacjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie globalizacji


Wpływ globalizacji na gospodarkę


Rys historyczny franchisingu


Istota franchisingu


Formy i typy franchisingu


Źródła finansowania franchisingu


Korzyści z franchisingu jako formy prowadzenia działalności gospodarczej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.