www.eprace.edu.pl » franchising » Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowej

Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Funkcje zarządzania ludźmi


Realizacja zarządzania ludźmi w spółce dominującej


Realizacja zarządzania ludźmi w spółce zależnej


Praktyka realizowania procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania ludźmi


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.