www.eprace.edu.pl » franchising » Bibliografia

Bibliografia

 1. Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.: Franchising czyli klucz do przyszłości, Warszawa 1996

 2. Banachowicz E.: Franchising skorzystaj z tej szansy, Warszawa 1994

 3. Chwistecka – Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne, Warszawa 1999

 4. Czubała A.: Dystrybucja produktów, Warszawa 1996

 5. Dębski S.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Warszawa 1996

 6. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe, Warszawa 2000

 7. Gargarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa 2000

 8. Internet: „Dane franchisodawcy” (oficjalna strona sieci Rema 1000: www.rema1000.com)

 9. Jacuszyn J.: Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, Gdańsk 1993

 10. Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B.: Marketing w handlu, Wrocław 1997

 11. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997

 12. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000

 13. Kosiński B.: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Warszawa 1999

 14. Kotler P.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994

 15. Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1996

 16. Mendelsohn M., Acheson D.: Franchising, Warszawa 1992

 17. Miklaszewska E. (red.): Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, Kraków 1999

 18. Nogalski B., Ronkowski R.: Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, Gdańsk 2000

 19. Oręziak L., Pietrzak B. (red.): Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Warszawa 2000/2001

 20. Pietraszewski M.: Marketing i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej, Poznań 1996

 21. Pokorska B.: Franchising – istota, zalety i wady, Handel Wew. nr 4-5 IRWiK, Warszawa 1999

 22. Pokorska B.: Koszty i źródła finansowania franchisingu, Handel Wew. nr 2 IRWiK Warszawa 1998

 23. Pokorska B.: Rema 1000 Poland – pionier franchisingu w dystrybucji, Handel Wew. nr 3, IRWiK Warszawa 1999

 24. Pokorska B.: Sklepy Pożegnanie z Afryką, handel Wewnętrzny 1998, nr 4-5

 25. Romantowska M., Trocki M., Wawrzyniak B. (red.): Grupy kapitałowe w Polsce, Warszawa 2000

 26. Solarz J. K.: Zarządzanie strategiczne w bankach, Warszawa 1997

 27. Stecki L.: Franchising, Toruń 1993

 28. Tokaj-Krzewska A.: Franchising – strategia rozwoju małych firm w Polsce,

Warszawa 1997

 1. Wawrzyniak B.: Polskie grupy kapitałowe, Warszawa 2002

komentarze

Praca napisana dobrze tylko brakuje mi reszty przypisów w bibliografi

skomentowano: 2010-05-06 11:27:38 przez: Dawid

Na jakiej podstawie twierdzisz ze bibliografia nie jest kompletna?

skomentowano: 2010-05-09 19:53:54 przez: eprace.edu.pl

Tak, brakuje bibliografii. Są przypisy do pozycji dalszych niż tylko 29..

skomentowano: 2010-05-10 18:54:55 przez: Kola

Numeracja przypisów nie ma związku z numeracja literatury, najedz myszą na przypis pojawi się jego tekst.

skomentowano: 2010-06-28 12:51:05 przez: eprace.edu.pl

Mam podstawowe pytanie, gdzie mogę dostać te książki? Prosze o pomoc!!!

skomentowano: 2010-10-12 12:25:32 przez: agata

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.