www.eprace.edu.pl » franchising » Zależność i zarządzanie w grupie kapitałowej

Zależność i zarządzanie w grupie kapitałowejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie zależności w grupie kapitałowej


Zarządzanie w grupie kapitałowej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.