www.eprace.edu.pl » franchising » Franchising w Polsce

Franchising w PolscePodrozdzialy w tym rozdziale:


Rozwój franchisingu w okresie transformacji


Przykład franchisingu w Polsce


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.