www.eprace.edu.pl » franchising » Znaczenie kanałów dystrybucji w gospodarce rynkowej

Znaczenie kanałów dystrybucji w gospodarce rynkowejPodrozdzialy w tym rozdziale:


Istota i znaczenie dystrybucji w przepływie towarów i usług


Rodzaje kanałów dystrybucji


Kanały dystrybucji zintegrowane pionowo


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.