www.eprace.edu.pl » franchising

Franchising jako jeden z procesów globalizacji

Autor:

Piotr Czerna

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Mieczysław Poborski

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Kierunek:

Ekonomiczno-Prawny

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-12-19 18:26:01

Opis pracy:

Praca przedstawia istotę i wpływ nowej formy działalności gospodarczej jaką jest franchising w procesie globalizacji.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.